Adatvédelmi Irányelvek

1) ELADÓ ADATAI

Eladó neve: Minya Zoltán E.V
Az eladó székhelye: 1078 Budapest , Rottenbiller u. 44. Magyarország
Nyilvántartási szám: 52245226
Adószám: 68782993-1-42
Közösségi adószám: 30400238-2-51

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Email: info@tarhely.com
https://www.tarhely.com

2) HOZZÁSZÓLÁSOK

2.1 Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

2.2 Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc kerül továbbításra az webáruház adminisztrátora felé, aki átvizsgálja publikálás előtt az összes beérkező hozzászólást.

3) ADATOK TOVÁBBÍTÁSA

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

3.1 PayPal-en történő fizetést is elfogadunk. A fizetések feldolgozásakor az adatok egy részét átadjuk a PayPal-nak, köztük azokat, amelyek szükségesek a fizetés feldolgozásához, mint például a vásárlás végösszege, a vásárolt termék stb.

További Részletek a PayPal Adatkezelési tájékoztatójában.

3.2 A weboldal az elektronikus számlák elkészítéséhez, a számlázz.hu szolgáltatásait veszi igénybe, ezért a felhasználó által megadott számlázási adatokat, a számlázz.hu rendszerén keresztül is kezeljük, kizárólag az elektronikus számlák kiállításához.

További Részletek a Számlázz.hu Adatkezelési tájékoztatójában.

4) ADATKEZELÉS

4.1 A webáruház üzemeltetésével az eladó (mint adatkezelő) részéről az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban csak „info törvény“) § 5. (1) bekezdés a) pontja szerint a vevő (mint érintett) önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján, a vevő személyes adataival kapcsolatos adatkezelésre kerül sor.

4.2 A webáruház által kötendő adásvételi szerződés céljaira a vevő köteles az alábbi adatok megadására:

4.2.1 Személyhez vonatkozó adatok:

 • keresztnév (cégnév);
 • vezetéknév (cégforma, pl. Kft., Zrt.);
 • cégjegyzékszám (ha létezik);
 • közösségi adószám (ha létezik);
 • e-mail cím;
 • telefonszám;

4.2.2 Számlázási adatok:

 • keresztnév
 • vezetéknév
 • utca és házszám;
 • város;
 • irányítószám;
 • ország;

4.3 Az eladó a vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a webáruházban elérhető szolgáltatás – adásvételi szerződés megkötése – nyújtása, valamint az ezzel kapcsolatos kapcsolattartás, szállítás, számlázási, a termék árának megfizetése, felhasználó azonosítása érdekében tárolja és kezeli. Az összes vevő által megadott adatot az eladó bizalmasan kezeli, gondoskodik ezek biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Amennyiben az eladó a megadott adatokat az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a vevőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását köteles megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

4.4 Az eladó a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, vevő felel. A vevő egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, valamint, hogy a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a vevőt terheli, aki az e-mail címet megadta.

4.5 Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak a hatályban lévő jogszabályok értelmében az illetékes hatóságok efelől nem rendelkeznek másképpen – kizárólag a vevő előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.6 A vevő, saját személyéhez fűződő adatok a fentiek értelmében az eladó által végzett adatkezeléssel egyetért, valamint ehhez kifejezetten hozzájárul.

4.7 Az eladó által végzett adatkezelés, az info törvény § 65. (3) bekezdés a) pontja értelmében az ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik, így ez nem tárgya a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsági Hatóság által végzett adatvédelmi nyilvántartásnak.

4.8 Az eladó a vevő kérésére, tájékoztatja a vevőt a rá vonatkozó eladó által kezelt adatokról, ennek céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint, hogy kik és milyen célból jutnak a vevő adataihoz. Az eladó a vevő írásos kérelemének benyújtásától számított 30 napon belül írásban nyújt tájékoztatást.

4.9 A vevő bármilyen, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, ill. észrevétellel az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül fordulhat az eladóhoz.

4.10 A vevő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az eladó a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ezen jogát a vevő az ÁSZF 1. pontjában feltüntetett eladó elérhetőségein gyakorolhatja. Ha a vevő az eladó által meghozott döntéssel nem ért egyet, ill., ha az ebben a pontban feltüntetett határidőt elmulasztja, a vevő – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az info törvény § 22. által meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

4.11 A vevő bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az ÁSZF 1. pontjában megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Az eladó a kérelem beérkezésétől számított 10 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre. Ezeket az eladó a szükséges időtartamig megőrzi. A vevő kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az eladó zárolja a személyes adatot, ha a vevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a vevő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a vevőt az eladó ezek végrehajtásáról haladéktalanul tájékoztatja. A tájékoztatás mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a vevő jogos érdekét nem sérti. Ha az eladó az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

4.12 Az eladó a testre szabott kiszolgálás érdekében a webáruház használatával kapcsolatban, a vevő számítógépen kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. A böngésző által visszaküldött korábban elmentett süti, lehetővé teszi az eladónak, hogy a vevő aktuális látogatásai során elmentett adatokat ilyen jellegű korábbi adatokkal összekapcsolja, míg ezt kizárólag a saját tartalma tekintetében teheti. A vevő beleegyezését adja a sütit fentiek értelmében történő alkalmazásához, valamint ezek telepítéséhez a számítógépén. Ezen beleegyezését a vevő bármikor megvonhatja. Ez abban az esetben is érvényes, ha a webáruházon keresztül történő adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban, nem volt süti alkalmazva.

A Facebook szociális bővítményei

Weboldalunkon úgynevezett social plugin-ek a Facebook közösségi oldalánál amik a Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA által kerülnek felhasználásra. A bővítmények egy Facebbok logoval vagy hozzáadásként ‘szociális bővítmények a Facebook’-ról jellel vannak ellátva. Egy áttekinthető vázlatot az alábbi linken találhat a bővítményekről: https://developers.facebook.com/docs/plugins. Ha Ön egy oldalt a mi webes tevékenységeink közül megnyit, ami egy ilyesmi bővítményt tartalmaz, böngészője egy direkt kapcsolatot létesít a Facebook szerverével. A bővítmények tartalma a Facebook-ról közvetlenül az Ön böngészőjére vannak irányítva és az oldallal köti össze. Ezen az összeköttetésen keresztül kap a Facebook információkat, hogy az Ön webböngészője a mi webes tevékenységünket előhívta akkor is, ha Ön nem rendelkezik Facebook fiókkal vagy épp nincs Facebook fiókjába bejelentkezve. Ez az információ (kizárólag az Ön IP címe) a böngészője által közvetlenül a Facebook egyesült államokbeli szerverére lesz mentve. Ha Ön Facebook fiókjába be van jelentkezve, akkor a Facebook a mi weboldalunk látogatását közvetlenül magához rendeli. Ha Ön bővítményekkel lép kapcsolatba, például a ‚tetszik‘ gomb által, vagy valahol kommentet hagy hátra, ezek az információk is egy szerveren lesznek elmentve. Az információk továbbá a Facebook profilján nyilvánosságra kerülnek amit ismerősei is láthatnak. Az adatgyűjtés céljáról, terjedelméről, további feldolgozásáról és felhasználásáról kérjük olvassa el a Facebook felhasználásáról szóló adatvédelmi információkat a http://www.facebook.com/policy.php alatti linken. Ha nem szeretné, hogy a Facebook az általunk gyűjtött reklám célú adatokat a profiljával közvetlenül összekapcsolja, az oldalunk látogatása előtt jelentkezzen ki fiókjából. A Facebook bővítmények letöltését a böngészőjében teljes egészében le tudja tiltani, pl. a facebook-blocker-el a http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ link alatt.

 

A Twitter szociális bővítménye

A weboldalunkon a Twitter (Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) mikroblogger szolgáltatás úgynevezett szociális bővítményei (social plugins) találhatóak meg. A bővítmény a Twitter kék madarának ábrázolásában fedezhető fel. A további linken megtekintheti a bővítményt: https://twitter.com/about/resources/buttons. Ha Ön egy olyan oldalt nyit meg, ahol ilyesmi bővítmény megtalálható, az internetes böngészője közvetlen kapcsolatba kerül a Twitter szerverével. Ezen az összeköttetésen keresztül kap a Twitter információkat, hogy az Ön webböngészője a mi webes tevékenységünket előhívta akkor is, ha Ön nem rendelkezik Twitter felhasználói fiókkal vagy épp nincs  fiókjába bejelentkezve. Ha Ön a bővítményekkel kapcsolatba kerül, például a Tweet gomb által, ezek az információk is a Twitter egy szerveréhez jutnak és ott lesznek elmentve. Az információk továbbá a Twitter profilján nyilvánosságra kerülnek amit ismerősei is láthatnak. Az adatgyűjtés céljáról, terjedelméről, további feldolgozásáról és felhasználásáról kérjük olvassa el a Twitter felhasználásáról szóló adatvédelmi információkat a https://twitter.com/privacy link alatt. Ha nem szeretné, hogy a Twitter az általunk gyűjtött reklám célú adatokat a profiljával közvetlenül összekapcsolja, az oldalunk látogatása előtt jelentkezzen ki fiókjából. A Twitter bővítmények letöltését a böngészőjében teljes egészében le tudja tiltani, pl. a skcript-blocker-el a http://noscript.net link alatt.

 

Szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)

– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)

– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-

A https://www.masterkeys.net honlap használatával Ön, mint felhasználó megrendeléskor elfogadja jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit.

 

A szolgáltató jogosult jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá a felhasználóval szemben.

A vevő az eladó tevékenységével kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken tudja bejelenteni:

Levélben: Minya Zoltán, 1078 Budapest , Rottenbiller u. 44.

E-mail: info@masterkeys.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt:2020.07.15 Budapest

 

error:
0
  0
  Kosár
  A kosarad üres